Palliatieve zorg

Bundeling van alle interne én externe kennis over palliatieve zorg

transparant_1 lege regel

Máxima Medisch Centrum (MMC), locatie Veldhoven, beschikt over een transmurale palliatieve unit geopend. Deze unit is bedoeld voor ongeneeslijk zieke kankerpatiënten die medische complicaties ondervinden van hun ziekte. Soms is een ziekenhuisopname noodzakelijk.

De palliatieve unit beoogt een naadloze overgang te bewerkstelligen tussen de eerstelijn (huisarts, verpleeghuisarts, hospice-arts) en de tweedelijn (ziekenhuis) en weer terug. Het unieke aan de unit is dat palliatieve deskundigen van zowel binnen als buiten (transmuraal) het ziekenhuis één team vormen. Deze palliatieve unit is de eerste unit in Nederland die transmuraal is.

Veel kankerpatiënten krijgen in de laatste fase van hun leven te maken met medische complicaties als gevolg van hun ziekte. Soms is een ziekenhuisopname dan noodzakelijk. Palliatieve zorg richt zich op de behandeling van medische complicaties zoals bijvoorbeeld pijnklachten.

Met de opening van de palliatieve unit worden medisch uitbehandelde patiënten die als gevolg van complicaties zorg nodig hebben, door een vertrouwd team van palliatieve deskundigen opgevangen.

Om de patiënt een zo optimaal mogelijke behandeling te geven, wordt de behandeling besproken door een team van palliatieve deskundigen van zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Alle kennis, kunde en ervaring in de behandeling en verpleging van palliatieve patiënten, is dan ook in deze nieuwe unit bij elkaar gebracht.

Naast een internist/oncoloog, oncologieverpleegkundigen (verpleegkundig palliatief consulenten), medisch psycholoog en geestelijke verzorger spelen een palliatief deskundig huisarts, verpleegkundige uit de thuiszorg en hospice-artsen een rol in het overleg over de zorg voor de opgenomen patiënten. Zij hebben een adviserende rol in de behandeling. Een verpleegkundig palliatief consulent van Máxima Medisch Centrum is voor de patiënt het eerste aanspreekpunt.

In de palliatieve unit wordt gestreefd naar een opnameduur van maximaal vijf dagen, zodat de patiënt zo snel mogelijk weer terug kan naar de eigen vertrouwde omgeving. Intensieve samenwerking tussen eerste-en tweedelijns zorg, maakt dat onderzoek en behandeling snel plaatsvindt en dat de palliatieve patiënten continuïteit in zorg ervaren. De palliatieve unit is nadrukkelijk géén hospice. Naast de medische kant is er veel aandacht voor psychologische en sociale problemen en voor zingevingsvragen.

Artikel_afbeelding_04