woensdag 9 juli 2014 Centrum voor Pijngeneeskunde van MMC versterkt met twee verpleegkundig pijnspecialisten

Twee verpleegkundigen van het Centrum voor Pijngeneeskunde van Máxima Medisch Centrum zijn geslaagd voor hun opleiding tot verpleegkundig pijnspecialist. Marjolein van den Biggelaar-Wielens en Ine van Hirsel gaan met hun opleiding op zak een voortrekkersrol op zich nemen om het pijnbeleid in het multidisciplinair verband verder uit te bouwen.

 
Pijngeneeskunde MMC Eindhoven Veldhoven
 

Pijn kan zeer ingewikkeld zijn en door vele factoren worden bepaald of beïnvloed. Het Centrum voor Pijngeneeskunde van Máxima Medisch Centrum werkt dan ook met een ‘pijnteam’. Dit heeft als voordeel, dat meerdere behandelingsmogelijkheden benut kunnen worden. Het ‘pijnteam’ bestaat uit: een anesthesioloog, een neuroloog, een klinisch psycholoog, een revalidatiearts, een orthopedisch chirurg en een fysiotherapeut. Zo nodig worden andere specialisten ingeschakeld.

Daar worden nu twee verpleegkundig pijnspecialisten aan toegevoegd. Het team behandelt bepaalde vormen van pijn, zoals chronische lage rugpijn, acute pijn bij een hernia, aangezichtspijn of pijn bij kanker. Het team wordt ook ingeschakeld bij het bijstellen van medicijngebruik van patiënten.

 

Marjolein van den Biggelaar en Ine van Hirsel vertellen wat hun specialisatie kan bieden voor de patiënten van het centrum: "We kunnen onze patiënten nu nog beter begeleiden door het hele traject dat zij doorlopen. Door onze opleiding hebben we ook meer diepgang in de pijneducatie. Dat betekent dat we de patiënten beter kunnen uitleggen waar de pijn vandaan komt. Kunnen we de pijn niet helemaal wegnemen, dan helpt dit inzicht hen om de pijn een plek te geven in hun leven. Het wegnemen van de onzekerheid biedt ook verlichting. Bovendien helpen we de patiënten om manieren te vinden om met de pijn om te gaan."

 

De opleiding tot verpleegkundig pijnspecialist wordt georganiseerd door het Leuvens algologisch centrum (LAC) van UZ Leuven.

Binnen de opleiding komen de volgende thema’s uitgebreid aan bod:

  • pijnfysiologie en -pathologie
  • pijn bij specifieke populaties
  • pijnbehandeling
  • verpleegkundige aspecten
  • pijnpsychologie
  • socio-economische aspecten
  • kwaliteitsbevordering en onderzoek

 

Nieuw centrum

In mei 2013 opende het Centrum voor Pijngeneeskunde een nieuwe locatie binnen MMC. Zowel de polikliniek als alle behandelingen met betrekking tot chronische pijn zijn sindsdien op één plek bij elkaar gebracht. Het centrum is te vinden via routenummer 122 op de eerste etage van MMC locatie Eindhoven.