Centrum voor pijngeneeskunde

Een pijnbehandeling in het centrum voor pijngeneeskunde

Pijn is een belangrijke reden voor mensen om naar een (huis)arts te gaan. Hierbij kan het gaan om acute pijn, maar vaker nog gaat het om chronische pijn. Dit is pijn die langer dan zes maanden aanhoudt. Pijn wordt door veel factoren bepaald en beïnvloed en is daardoor lastig te diagnosticeren. Daarom heeft MMC een speciaal pijnteam, dat onder bestaat uit een pijnspecialist, neuroloog, medisch psycholoog, revalidatiearts en een fysio-/of manueeltherapeut. En zonodig worden andere specialisten ingeschakeld. De klachten worden uitgebreid binnen het team besproken en daarna volgt een behandelvoorstel. Het grote voordeel voor de patiënt is hierbij dat meerdere behandelmethoden benut kunnen worden. 

Wist je dit al?

 • In Nederland lijden 2,97 miljoen mensen aan chronische pijn. Hiervan is 60% vrouw met een gemiddelde leeftijd van 51,3 jaar.
 • Acute pijn is een waarschuwing dat er iets mis is in het lichaam. De zenuwuiteinden worden geprikkeld of beschadigd en geven dit door aan de hersenen. Deze pijn wordt vaak als scherp ervaren.
 • Chronische pijn kan positief beïnvloed worden door lichaamsbeweging, ontspanning en positieve gedachten en gevoelens.
 • De behandeling van pijn kan bestaan uit: medicijnen, zenuwblokkades (de zenuw kan de pijn niet meer doorgeven aan de hersenen), neurostimulatie (het beïnvloeden van de zenuw met een elektrisch stroompje), fysiotherapie of psychologische behandeling. Vaak worden meerdere behandelvormen gecombineerd.
 • Bij een pijnbehandeling wordt de patiënt een 1-2 uur opgenomen in de lounge van het centrum voor pijngeneeskunde. Hier staan comfortabele stoelen waar voor- en na de behandeling gebruik van gemaakt wordt. De behandeling zelf vindt plaats in de behandelkamer. De patiënt komt hier op een speciaal bed liggen waar de behandeling uitgevoerd wordt.
Pijngeneeskunde MMC
 1. Pijnspecialist of physician assistant
   De pijnspecialist of physician assistent behandelt met een naald de juiste zenuw die de pijn veroorzaakt, in dit geval in de nek. Via deze naald wordt door middel van medicatie en/of een gepulseerde stroom de prikkelgeleiding van de zenuw geremd.
 2. Pijnverpleegkundige
   De pijnverpleegkundige assisteert bij het maken van de röntgen- of echobeelden op aanwijzing van de pijnspecialist. Deze beelden zorgen ervoor dat de pijnspecialist de juiste zenuw vindt en kan behandelen. Met de zuurstofmeter om de vinger van de patiënt houdt de verpleegkundige het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag in de gaten.
 3. Poli-assistent                                                                                                       
   De poli-assistent legt vooraf alle spullen klaar die nodig zijn voor de behandeling. Zij bedient het apparaat waarmee elektrische stroompjes gegeven worden. Deze stroompjes veroorzaken warmte en een elektromagnetisch veld waardoor de prikkelvorming en prikkelgeleiding naar de hersenen worden geremd.