Een blokkade is een behandelvorm waarbij een zenuw(tak) of een gewricht wordt behandeld met een bepaald medicijn, meestal een locaal verdovende vloeistof. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te “blokkeren). Om te beoordelen of een blokkade een geschikte behandelvorm is, wordt vaak eerst een “proefblokkade”gedaan. De pijnbehandelaar spuit daarbij als proef een verdovingsmiddel in dat kortdurend werkt. Er wordt vervolgens gekeken wat het effect is van de verdoving. Daardoor krijgt de pijnbehandelaar een indruk van de oorzaak van uw pijnklachten en kan hij beoordelen of een blokkade voor u een geschikte behandelvorm is.

Meer informatie vindt u de folder